Logo Open vld - Koekelare

Koekelare stelt hemelwater- en droogteplan voor

Op de gemeenteraad van 28/02/2022 werd het hemelwater- en droogteplan goedgekeurd. “Om een antwoord te bieden op het veranderende klimaat, willen we als gemeente inzetten op het ontharden en infiltreren van hemelwater”, zegt schepen Jan Lievens.

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. In Vlaanderen zal de neerslag in de winter intens toenemen afwisselend met langere periodes van droogte in de zomer. “Om dit aan te kunnen, moeten we ruimte vrijmaken voor water en tegelijk een visie rond droogte uitwerken”, duidde schepen Lievens in de gemeenteraad.

Het watersysteem van Koekelare is in het verleden steeds meer kunstmatig geëvolueerd door het rechttrekken en inbuizen van grachten en waterlopen, wat zorgt voor snel afstromend water naar lager gelegen gebieden. Daarnaast is droogte een fenomeen dat de laatste jaren steeds meer de kop op steekt en voor problemen zorgt van verdroging en moeilijkere irrigatie bij landbouwers.

“Om een antwoord te bieden aan het veranderende klimaat, willen we als gemeente inzetten op het ontharden en infiltreren van hemelwater”, stelde Jan Lievens.

Geen collectief waterbufferbekken mogelijk

Deze studie toont aan dat de aanleg van een collectief waterbufferbekken voor landbouwers niet mogelijk is in onze gemeente omwille van een beperkt afstromingsgebied en een te hoge kostprijs voor grondverzet. Er moet meer ingezet worden op het bufferen van het hemelwater in de waterlopen via het plaatsen van stuwen.

Koekelare is de vijfde gemeente in West-Vlaanderen met een goedgekeurd plan. Het is de ambitie van Fluvius om tegen 2024 al hun gemeenten waar ze rioleringsactiviteiten uitvoeren, te voorzien van een hemelwater- en droogteplan.

Meer info

Deel dit artikel