Logo Open vld - Koekelare

Gouverneur verklaart klacht Lootens ongegrond

Raadslid Jolien Lootens (N-VA, ondertussen onafhankelijk) diende op 1/6/21 een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een verstuurde e-mail door Open Vld-schepen Jan Lievens. In deze mail kondigde hij de goedkeuring van een omgevingsvergunning mee aan een bouwpromotor en stelde hij vrijblijvend zijn diensten voor als vastgoedmakelaar. Lootens schreef een vernietigende persnota waarin ze schepen Lievens beschuldigde van machtsmisbruik.

Fractie Open Vld: “Recent werden wij via op de hoogte gebracht van de afhandeling van de klacht door de gouverneur. Hij verklaart de aangehaalde overtredingen van het decreet lokaal bestuur als ongegrond.”

Gouverneur Decaluwé: “De schepen heeft in zijn communicatie enkel verwezen naar de beslissing van het college zonder uit te weiden over de beraadslaging of de stemming ervan. Het betreft trouwens een collegiale beslissing.”

Hij voegt nog toe: “Zodra een beslissing is genomen kan deze in principe door de administratie ook aan de aanvrager worden meegedeeld. Er moet niet gewacht worden op goedkeuring van de notulen of bekendmaking van de besluitenlijst op de gemeentelijke website.”

Als Open Vld-bestuur kunnen we de beslissing van de gouverneur alleen maar volgen. Het is duidelijk dat er geen sprake is van machtsmisbruik. We hopen dat de persoonlijke aanvallen nu kunnen stoppen en dat we verder kunnen werken voor onze mooie gemeente Koekelare.

Het voltallige bestuur van Open Vld Koekelare

Deel dit artikel